Arki­käy­tös­kou­lu­tus

Arki­käy­tös­kou­lu­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on antaa omis­ta­jal­le kei­no­ja toi­mia eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa, jot­ka hevo­sel­le ovat haas­ta­via. Kou­lu­tuk­sel­la voi­daan pois­taa ei toi­vot­tu­ja käy­tök­siä ja lisä­tä toi­vot­tua käytöstä.

Arki­käy­tös­kou­lu­tuk­ses­ta on apua esi­mer­kik­si seu­raa­viin ongelmiin:

hevo­nen jyrää ihmi­sen yli,

mato­lääk­keen anta­mi­nen tai rokot­ta­mi­nen hankalaa,

hevo­nen jumit­taa taluttaessa,

hevo­nen ryn­tää oviaukoista,

hevo­nen ei anna kiinni,

kop­piin las­taa­mi­nen hankalaa,

ken­git­täes­sä hevo­nen ei sei­so rau­has­sa ja nykii jalkojaan.

Kou­lu­tuk­sen tavoit­tee­na on teh­dä arjes­sa toi­mi­mi­ses­ta hel­pom­paa, ren­nom­paa ja tur­val­li­sem­paa sekä paran­taa ihmi­sen ja hevo­sen välis­tä yhteistyötä.

Koulutus-(2)