Hin­nas­to

Hin­nat sis. alv 24 % ja mat­ka­ku­lut 10km säteel­le Kok­ko­lan kes­kus­tas­ta. Mat­ka­ku­lut jae­taan päi­vän asiak­kai­den kesken.

Mak­su­vaih­toeh­dot: Kort­ti tai kätei­nen, yri­tys­asiak­kail­le sekä vakio­asiak­kail­le mah­dol­lis­ta laskutus.

Ken­gi­ty­sai­ka on perut­ta­va vii­meis­tään edel­li­se­nä päi­vä­nä klo 12 men­nes­sä, muu­ten veloi­te­taan työn hin­nas­ta 50 %.

Maa­nan­tain työt perut­ta­va vii­meis­tään edel­li­se­nä per­jan­tai­na.